Här ser du hur 1:15 i byn har sina gränser. Dessutom finns lite skog en bit utanför med samma skiftesbeteckning.

Du kan få en större bild genom att klicka på kartan.