Det kan vara bra att veta om att det finns en lag (2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret som kallas för "Förnyelselagen" och som innebär att inskrivningen av avtalsservitut och  nyttjanderätter som beviljats före 1 juli 1968 kommer att tas bort ur fastighetsregistret före utgången av 2018 d v s efter 30 års inskrivning. Eftersom detta skulle komma att påverka fastigheterna 1:14 och 1:15 efter årsskiftet 2018/2019 så kunde jag efter visst krångel förnya inskrivningarna. Så nu gäller inskrivningarna för båda fastigheterna i många år till!