SCA äger i dag fastigheten "Gamboern". När SCA köpte skogen 1902 och 1904 vid Gamboern så ingick mark och sannolikt även ev. då befintliga hus eller byggnader i köpet. För att mina släktingar skulle kunna fortsätta disponera fäboden  skrevs en nyttjanderätt in i fastighetsboken 1909. På så sätt så kunde mina släktingar fortsätta att använda fäbodarna. Detta  trots att de inte längre var ägare av vare sig mark eller ev. byggnader.

Som jurist bedömer jag att de på sin tid måste ha haft både ett gott förutseende och varit mycket bra förhandlare för att kunna få nyttjanderätten inskriven i fastighetsboken. Något som förmodligen var ovanligt och är ännu mer ovanligt i dag.  Här nedan ses ett utdrag ur fastighetsboken med den kvarstående nyttjanderätten delad mellan fastigheterna 1:14 resp. 1:15. Notera att nyttjanderätten skrevs in ett par år senare än köpehandlingarnas dateringar. Kanske var det en diskussion om nyttjanderätten skulle skrivas in eller inte. Om sådan diskussion fördes så kan jag konstatera att mina släktingar fick igenom detta krav. 

Nyttjanderätten är också inte bunden till någon viss person eller någon av mina släktingar utan rättigheten är kopplad till fastigheterna 1:14 - 1:15. Detta helt oberoende av vem som för tillfället äger någon av fastigheterna 1:14 eller 1:15.

Nyttjanderätterna/avtalsservituten är förnyade i fastighetsboken med anledning av de konsekvenser som lagen (2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret skulle medföra efter utgången av 2018 (se mer under nästa rubrik).

Eftersom det för min del och den nyttjanderätt som gäller för 1:15 och bristande närvaro på orten inte är möjligt att fortlöpande underhålla huset hoppas jag att det finns någon (kanske skoterklubben) som brukar använda stugan och som också kan göra något underhåll för min räkning vid behov. Dörrarna är i dåligt skick och behöver passas in bättre, det finns myror i huset, fönstren behöver ses över, mössen förorenar och äter upp madrasserna m m. Eftersom inte dörrarna går att stänga just nu så kommer vintrarna att fara fram hårt med stugan. Att få något gjort vore därför bra i gengäld mot att använda sig av stugan. I annat fall är den förmodligen fallfärdig om 10 -15 år och behöver rivas. SCA tillåter knappast ett nytt hus på sin mark. Jag skrev därför en särskild hälsning i gästboken och kan bidra med en reparationsfond på högst 2000 kr för att åtgärda det som kan behövas. Kontakta mig med kvitton och information om vad som åtgärdats så ersätter jag utläggen till högst denna summa.