1974 så lade Rune Alexandersson in en notering i den gamla järnspisen som fortfarande finns kvar på den plats där Lindarkojan fanns tills dess den flyttades av Rune året 1957 till den plats där den nu finns vid Anders och Anna Linds hus i Norråker. Husen ägs i dag av Karin. Noteringen utvecklades senare till en "Gästbok" för släkt, förbipasserande familj och skogsvandrare. Bokens blad har börjat ta slut och har i dag ersatts med en ny Gästbok. För att bevara hälsningarna för framtiden så har noteringarna skannats in och kan nu läsas genom att klicka på länken här -->> Gästboken

(Ett nytt fönster öppnas)